wssh.net
当前位置:首页>>关于经典爱国古诗词大全的资料>>

经典爱国古诗词大全

、《春望》【唐】杜甫 国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。 2、《夏日绝句》【宋】李清照 生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。 3、《州桥》【宋】范成大 州桥南...

1、《春望》【唐】杜甫 国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。 2、《夏日绝句》【宋】李清照 生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。 3、《州桥》【宋】范成大 州桥南...

调兵遣将_成语解释 【拼音】:diào bīng qiǎn jiàng 【释义】:调动兵力,派遣将领。泛指调动安排人力。 【出处】:明·施耐庵《水浒全传》第六十七回:“写书教太师知道,早早调兵遣将,剿除贼寇报仇。”

、《春望》【唐】杜甫 国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。 2、《夏日绝句》【宋】李清照 生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。 3、《州桥》【宋】范成大 州桥南...

秋瑾的《对酒》 不惜千金买宝刀,貂裘换酒也堪豪。 一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛。 --------------------------------------- 满江红·怒发冲冠 【南宋】岳飞 怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里...

六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。 —— 王安石《桂枝香·登临送目》 休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。 —— 秋瑾《鹧鸪天·祖国沉沦感不禁》 天时地利与人和。 —— 刘过《西江月·堂上谋臣尊俎》 诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。 —— 屈原《国殇》 一...

爱国 世间无限丹青手,一片伤心画不成。____高蟾《金陵晚望》 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。____王昌龄《从军行七首·其四》 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。____佚名《荆轲歌 / 渡易水歌》 男儿何不带吴钩,收取关山五十州。____李贺《...

爱国古诗词10首 1.杜甫《春望》:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。” 2.李清照《夏日绝句》:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。” 3.范成大《州桥》:“州...

1.世间无限丹青手,一片伤心画不成。——高蟾《金陵晚望》 2.黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄《从军行七首·其四》 3.风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。——佚名《荆轲歌 / 渡易水歌》 4.男儿何不带吴钩,收取关山五十州。——李贺《南园十...

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wssh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com